Strona główna

OD 1 WRZEŚNIA 2016 r. NOWA SIEDZIBA:
MYŚLENICE UL. PONIATOWSKIEGO 3 (BUDYNEK PZU)
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w MyŚlenicach, jest pierwszą tego typu niepubliczną placówką na terenie Powiatu Myślenickiego.

Poradnia jest wpisana do ewidencji placówek oświatowych prowadzonych przez Starostę Myślenickiego i podlega nadzorowi merytorycznemu Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach posiada podobne uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (m.in. za wyjątkiem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania). Dokumenty firmowane przez Poradnię mają więc taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Ciekawe linki:

Ministerstwo Edukacji Narodowej - https://men.gov.pl/

Kuratorium Oświaty w Krakowie - http://www.kuratorium.krakow.pl/

Polskie Towarzystwo Logopedyczne - http://www.logopedia.umcs.lublin.pl/

Polski Związek Logopedów - http://www.logopeda.org.pl/

Polskie Towarzystwo Psychologiczne - http://www.ptp.org.pl/